สุโขทัย-โรงเรียนกวางตงสุโขทัย จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ จูงใจไม่เบื่อการเรียน

สุโขทัย-โรงเรียนกวางตงสุโขทัย จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ จูงใจไม่เบื่อการเรียน

นางสมใจ สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางสุโขทัย โรงเรียนประถมศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาต่างชาติและภาษาจีนชื่อดังของจังหวัดสุโขทัย ได้จัดวิถีการเรียนการสอนรูปแบบ โรงเรียนกวางตง savesukhothai และขอความร่วมมือและแจ้งเรียนผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โรงเรียนกวางตง มีความพร้อมในการวางมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในสถานศึกษา และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และศบค. อย่างเคร่งครัด

ในระหว่างเด็กๆอยู่ที่บ้าน โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอม โรงเรียนกวางตงได้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ โดยการผ่านโปรแกรม Zoom เด็กๆจะได้เรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ 3 ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สนุกไปกับกิจกรรมที่น่าสนใจ กิจกรรมศิลปะ การทดลองวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกาย ในแต่ละกิจกรรม เด็กๆและผู้ปกครองสามารถร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมได้ค่ะ ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนกวางตง ร่วมกับเด็กๆและผู้ปกครอง ห่างไกลโควิด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และเข้มงวดในการสวมใส่แมสป้องกันให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย


คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกวางตง มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งเด็ก ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา กรรมการสถานศึกษา สมาคมฯที่คอยกำกับดูแลคอยเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด และขอขอบพระคุณที่ผู้ปกครองที่ไว้วางใจนำบุตร หลานมาเรียนโรงเรียนกวางตง โรงเรียนกวางตงจะดูแล บุตร หลานของท่านด้วยใจ

 

Related posts