ขอนแก่น-รร.แก่นนคร สานฝันนร.ผุดห้องเรียนเตรียมแพทย์

โรงเรียนแก่นนคร โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School). เปิดโครงการ ก้าวสู่ความสำเร็จของโครงการ 99 สานฝันสู่ความสำเร็จ เพื่อที่จะสอบในสายนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเปิดเป็นปีแรกรับ 1 ห้องเรียน

 


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ห้องทำงานสำนักงาน ผู้อำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนแก่นนคร ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนแก่นนครเปิดเผย กับสื่อมวลชนว่าทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School) ได้มีการจัดทำโครงการ 99 สานฝันสู่ความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งมีความเปลี่ยนแนวตั้งใจว่า ไม่ไปสอบวิศวะ ตลอดจนไม่ไปเป็นสายนวัตกรรม แต่อยากจะมาสอบทางแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าจะดำเนินการ 90 วัน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยปีนี้นักเรียนที่ร่วมโครงการ ประสบผล สามารถสำเร็จเข้าศึกษาต่อ สอบแพทย์ได้ 20% ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปีแรกที่เปิด นักเรียนส่วนหนึ่งจำนวน 20% ที่ สอบติดแพทย์ คือสอบติดตั้งแพทย์ มข.และแพทย์ มมส.ด้วย ทั้ง 2 ที่


นายศักดาเดช กล่าวต่อไปว่าโดยทางโรงเรียนได้ เปิดโอกาสให้จัดหลักสูตรนี้พรัอมทั้งปรุงหลักสูตร เพื่อที่จะสอบในสายนี้โดยเฉพาะ เพราะปีนี้เป็นปีแรกรับ 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน มีผู้มาสมัครประมาณ 210 คน โดยคัดเอาเฉพาะนักเรียน ชั้นหัวกะทิ ไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ปกครองต้องมาลงนาม MOU  เพราะทางโรงเรียน ต้องตระหนักที่จะจัดองค์ความรู้เพื่อที่จะทำให้เด็กไปถึงเป้าหมาย แห่งความสำเร็จเพราะมี Timeline ในการที่จะวางแผน จัดทำห้องพิเศษขึ้นมา ต่อจากนั้นจึงคัดเลือกเอาครูที่มีความตั้งใจ มาทำการสอนเด็กในห้องเรียนพิเศษนี้


“ปีนี้นับเป็นปีแรก ที่ทำโครงการฯนี้ แต่เป็นเวลา2ปีแล้ว ที่ทำมา  ซึ่งมี 2 สิ่งที่จะทำภาย 3 ปี นั้นคือโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ปีนี้เป็นปีแรก และยังเปิดโอกาสให้เด็กที่จะไปสายสุขภาพเพื่อที่จะให้ให้ผู้ปกครอง ได้มีความคิดที่จะเลือก ความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งทุกอย่างต้องทำทันที ทั้ง2 โครงการ ซึ่งในการสอบคัดเลือกเข้าระดับอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบ portfolio รอบที่ 1 สามารถสอบได้ 221 คน ส่วนรอบที่ 2 รอบโควต้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สามารถสอบเข้าได้ 444 คน” นายศักดาเดช กล่าว.

 

Related posts