สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ห่วงใยน้ำหลากเร่งขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยมในช่วงฤดูฝน

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ห่วงใยน้ำหลากเร่งขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยมในช่วงฤดูฝน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ คชนิล เลขานุการนายก อบจ.สุโขทัย ผู้นำท้องถิ่น บุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย และ อบต.วังใหญ่ ร่วมลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการขุดคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่โครงการแก้มลิงวังทองแดง บริเวณพื้นที่ ต.วังทองแดง และ ต.วังใหญ่ อ.เมืองสุโขทัย เพื่อรองรับน้ำจากแม่น้ำยมเข้ากักเก็บในโครงการแก้มลิงวังทองแดง ในช่วงฤดูฝน ปีพ.ศ.2564

เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย คาดว่าปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ โครงการนี้จะได้ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำใช้ในการเพาะปลูก ช่วงฤดูแล้ง และเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตามลำคลองต่างๆ ช่วยให้ดูสะอาดและเกิดประโยชน์ในการใช้ลำคลอง คลองน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ติดคลอง นำคลองน้ำ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน และจะเป็นที่ทำกิน เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ของชาวบ้านเกิดประโยชน์หลายอย่างนอจากการทำการเกษตรที่จำเป็นต่อการใช้น้ำ


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts