สระบุรี/คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​พร้อมคณะอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและประชาชนคลอง 26 ขวา

สระบุรี/คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​พร้อมคณะอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและประชาชนคลอง 26 ขวา


วันที่ 4 มิถุนายน 2564​ เวลา18.00น. นายทรงกรด ใสแก้ว​ (เสี่ยดำสระบุรี)​ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย​ ศรี​อ่อน)​พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุรัช​ ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10 และคณะ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองหนองโรง ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยนายศุภวัชร​ สงวนพรรค ผู้บ้านใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลหนองโรง​ พร้อมชาวบ้าน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุ่มหัก ตำบลหนองโรง ได้ขอบคุณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ที่ส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้ามาทำการขุดลอกคลอง​ 26ขวา​ หนองโรง

ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงใช้ในการประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมและช่วยเพิ่ประสิทธิภาพการระบายน้ำ อีกทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ในคลองได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ากรมชลประทาน ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ซึ่งชาวบ้านดีใจที่ได้รับการดูแลจากกรมชลประทานและคณะทำงานที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่เฝ้ารอมานานกว่า50ปีที่ได้ลอกคลอง26ขวา​ ดังกล่าว

/ดำรงค์​ ชื่นจิดา/รายงาน

Related posts