พิจิตร พบโคเป็นโรคลัมปี สกินแพร่กระจายในพื้นที่ 4 ตำบล 6ฝูง 132 ตัว (ชมคลิป)

พิจิตร พบโคเป็นโรคลัมปี สกินแพร่กระจายในพื้นที่ 4 ตำบล 6ฝูง 132 ตัว

วันที่ 20 พ.ค. 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร สส.พปชร.พิจิตรเขต 3 ลงพื้นที่หลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ว่า ขณะนี้ได้เกิดโรคระบาด “โรคลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นในโค-กระบือ จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร , นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร , นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอโพทะเล เพื่อไปพบกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวนหลายราย ได้เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันพบโคมีอาการป่วยเป็น โรคระบาด “โรคลัมปี สกิน” ซึ่งขณะนี้พบแล้วใน 6 ฝูง ของเกษตรกร 6 ราย จำนวน 132 ตัว

ซึ่ง นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลว่า โรคลัมปี สกิน ( Lumpy skin disease) สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเกิดโรคในโคและกระบืออาการที่เห็นได้ชัด คือ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ้มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 เซนติเมตร บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคตาม พ.ร.บ.ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แต่โรคนี้ไม่ติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนการแพร่ระบาดในหมู่โคกระบือ เกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรค เช่น เหลือบ เห็บ ยุง แมลงวัน และการสัมผัสกับสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำลาย ของฝูงสัตว์ในคอกเดียวกัน วิธีการรักษายังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงทำได้แค่รักษาตามอาการ

วิธีป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงดูดเลือด เช่น ไม่ให้มีน้ำขังกำจัดวัชพืชติดตั้งมุ้งกันยุงที่ครอบสัตว์ รวมถึงรักษาความสะอาดที่คอกสัตว์และแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงสำหรับโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่พบเกิดขึ้นแล้ว 24 จังหวัด ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงเป็นจังหวัดที่ 25 ที่พบโรคดังกล่าว
ในส่วนของ นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร กล่าวว่าจะทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประกาศเขตโรคระบาดชนิด ลัมปี สกิน ทั้งจังหวัดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยในการควบคุมป้องกันโรคโดยห้ามมีการเคลือนย้ายสัตว์เข้า-ออก ในพื้นที่โรคระบาดสัตว์ก่อนได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ท้องที่

เช่นเดียวกับ นายสุรชาติ ศรีบุศกร สส.พปชร.พิจิตรเขต 3 รองประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวนับได้ว่าเป็นผลกระทบกับเกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้จะได้นำข้อมูลเพื่อส่งตรงถึงกรมปศุสัตว์และส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่งหาวิธีช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกผู้เลี้ยงโคกระบือ ที่ประสบปัญหาโคกระบือเป็น โรคลัมปี สกิน ( Lumpy skin disease) ดังกล่าวต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts