นิพนธ์ มอบน้ำดื่ม”ปาป้า-กปน.”ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

นิพนธ์ มอบน้ำดื่ม”ปาป้า-กปน.”ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 


ที่รพ.ศรีธัญญา และ รพ.จุดฉีดวัคซีน ในเขต กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามโครงการ “กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจร่วมต้านภัย Covid-19”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย (อาคาร 9 ชั้น) ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.)พร้อมด้วย นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหาร กปน. ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่มให้ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยมี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้รับมอบ

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การประปานครหลวง ได้ส่งมอบน้ำดื่มปาป้าให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามโครงการ กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจร่วมต้านภัย Covid-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 40,000 ขวด เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงมอบให้พี่น้องประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะการดื่มน้ำสะอาดช่วยลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์ หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโคสิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้นายนิพนธ์ยังได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุด”


ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ นอกจากจะช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย และขับของเสียออกจากร่างกายแล้ว การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนและหลังฉีดวัคซีน จะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์และควรเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน ด้วยการทำความเข้าใจข้อมูลของวัคซีน พักผ่อนให้เพียงพอ ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามบุคลากรก่อนรับการฉีด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts