แม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมให้กำลังใจประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมให้กำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมนำรถครัวสนาม และพืชผลทางการเกษตร จากโครงการทหารพันธุ์ดี แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19


วันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยได้ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก จากรถครัวสนาม ที่จัดโดยกองพลพัฒนาที่ 4 และได้รับการสนับสนุน วัตถุดิบ สิ่งของอุปกรณ์ ในการนำมาประกอบอาหาร จากดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิล์ม มาสเตอร์จำกัด นอกจากนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล มาประกอบอาหาร และแจกจ่ายเป็นวัตถุดิบสด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจในพื้นที่ให้การสนับสนุน โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ร่วมในครั้งนี้


พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 รวมทั้งมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำนโยบายการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบาย ในการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุน ทั้งยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ให้พร้อมรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นให้กับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในหน่วยทหาร เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ สำหรับวันนี้เป็นภารกิจของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งภารกิจ โดยได้จัดบริการรถครัวสนาม จัดทำอาหารปรุงสุกจากผลิตผลของโครงการทหารพันธุ์ดี และบางส่วนนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ด้วย เราจะเห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนไทย ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใด คนไทยจะไม่ทิ้งกัน อย่างไรก็ตามทางกองทัพบก พร้อมที่จะดูแล และสนับสนุน ในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ฝากส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนในการเดินหน้า เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ไปพร้อมกัน ให้ทุกคนเชื่อมั่น และมั่นใจ ในมาตรการที่ทางรัฐบาลได้เตรียมการไว้ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งมาตรการป้องกัน ควบคุมต่างๆ รวมทั้งการฉีดวัคซีน “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนที่เรารัก” จับมือผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts