สุโขทัย-เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผนึกกำลังชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สุโขทัย-เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผนึกกำลังชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าชัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 หมู่ 10 ต.ท่าชัย และประชาชนจากทั้ง 2 ชุมชน ร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน วางกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่แลนด์อาร์ต และกอกใหม่ กำหนดเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนร่วมกัน

กำหนดกิจกรรมการเปิดตัวภาพ 3 มิติ ที่แลนด์อาร์ต และกอกใหม่ โดยร่วมกันกำหนดจำนวนวันที่จัดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรมที่จัด เพื่อวางแผนล่วงหน้า รอสถานการณ์โควิดคลี่คลาย พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ทันที และกำหนดแผนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดประโยชน์กับชุมชน และสร้างรายได้ เช่น กิจกรรม เดิน วิ่ง สมาธิ รายได้มอบวัดชัยสิทธาราม ขอบคุณทุกความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อบ้านของเรา เพื่อชุมชนของเรา

Related posts