ขอนแก่น – ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกให้หน่วยขึ้นตรงลงพื้นที่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบช่วงโควิด -19 (ระลอก 3) อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกให้หน่วยขึ้นตรงลงพื้นที่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบช่วงโควิด -19 (ระลอก 3) อย่างต่อเนื่อง

 


________ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สานต่อโครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ให้หน่วยทหารขึ้นตรงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดย พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงเร่งเดินหน้าโครงการฯ ให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยช่วยเหลือ อุดหนุน รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นำไปประกอบอาหารเลี้ยงให้กับกำลังพลทหารกองประจำการภายในหน่วยได้รับประทานพืชผัก ผลไม้สดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีทั้งแตงโม ผลไม้อื่นๆ ตามฤดูกาล และผักสวนครัวปลอดสารพิษจากเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่ 2 อาทิ คะน้า กวางตุ้งจักรพรรดิ ผักสลัด ผักบุ้ง มะเขือ แตงกวา ฟัก และพริก เป็นต้น เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยตรงให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 ในรอบนี้ไปด้วยกัน


________โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมหารราบที่ 8 พันโท อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน.2 ) ได้สนองตอบนโยบายกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงทันทีได้จัดกำลังพลลงพื้นที่รีบดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ในการรับลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรชุมชนรอบค่ายมหาศักดิพลเสพ รับซื้อผลไม้ (ฝรั่ง) จากสวนของ นายกำธร แก้วดวงตา เกษตรกรชุมชน ม.9 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ตามโครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ระลอก 3)และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ

ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้าง จึงได้ประสานกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อทำการรับซื้อ นำไปสนับสนุนเป็นเมนูอาหารเสริม ให้กำลังพลทหารในหน่วย ได้รับประทานผลไม้ที่ สดสะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อย รวมถึงจัดซื้อนำไปแจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแม่บ้านทหาร รวมถึงประชาชน ในพื้นที่ ได้ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการเพิ่มช่องทางการตลอด รวมถึงกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด แก้ปัญหาล้นตลาด และให้สามารถขายหมดได้ทันฤดูกาล ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากช่วงนี้เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8 พัน.2
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts