รมว.สุชาติ มอบ ที่ปรึกษาฯ พบปะเยาวชนจากสุโขทัยร่วมจ้างงานเด็กจบใหม่มีงานทำที่เพชรบุรี เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

รมว.สุชาติ มอบ ที่ปรึกษาฯ พบปะเยาวชนจากสุโขทัยร่วมจ้างงานเด็กจบใหม่มีงานทำที่เพชรบุรี เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ต้อนรับเยาวชนจาก จ.สุโขทัย เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงาน ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย “ สู่ ” สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปทำงานที่บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กทรกนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้กลับมามีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ภายใต้การกำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะเยาวชนส่วนใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ที่ยังไม่มีงานทำ ได้บูรณาการดำเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการตกงาน ว่างงาน ของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานของจังหวัดเพชรบุรีทำให้ลดการว่างงานของจังหวัดสุโขทัยอีกทางหนึ่ง


นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจ้งว่าทุกท่านเป็นห่วงน้องๆ เกรงว่าจะทำงานได้ไม่นานเพราะต่างพื้นที่ จากครอบครัวมา ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีช่วยกันสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างความยั่งยืนให้สามารถปรับตัวอยู่ทำงานในจังหวัดเพชรบุรีเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานในพื้นที่ดังกล่าว เพราะรัฐให้ความสำคัญกับน้องๆ ทุกคน เมื่อถึงมือหน่วยงานคนเพชรบุรี ครอบครัวของน้องๆ เหล่านี้ ก็จะได้ทราบว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับประชาชนคนไทยทุกคน การบูรณาการดำเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการตกงาน ว่างงาน ของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย

 

Related posts