นครพนม – ร.3 พัน.3 ยืดอกตบเท้าเรียงแถว “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ระลอก 3)

นครพนม – ร.3 พัน.3 ยืดอกตบเท้าเรียงแถว “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ระลอก 3)

 


________ ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้การบริจาคโลหิตของประชาชนลดลง ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตไว้เป็นคลังในการรักษาต่อไป ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย เพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนไม่สะดวก ในการออกมาบริจาคโลหิตเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่ง ทหารต้องเสียสละ ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศเชิญชวนกำลังพลจิตอาสา ครอบครัว และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตกับสถานพยาบาลในแต่ละจังหวัด ซึ่งถือเป็นการดูแลและช่วยสังคมในระยะเวลานี้เพื่อเป็นโลหิตสำรองใช้ในยามจำเป็นต่อไป


________โดยทางด้าน พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้กำลังพลที่มีร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาด จ.นครพนม ซึ่งตั้งจุดรับบริจาคโลหิต ณ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ได้ปริมาณโลหิตสำรอง 4,000 cc. และในช่วงที่ผ่านได้จัดกำลังพลน้องๆทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการของหน่วย จำนวน 56 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาด จ.นครพนม ซึ่งเข้ามารับบริจาคโลหิตภายในหน่วย ได้ปริมาณโลหิตสำรอง 19,600 ซีซี ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม และให้กำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลนครพนม หากธนาคารเลือดไม่เพียงพอ ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ระลอก 3) โดยเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด


________กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จ.นครพนม และทุกๆจังหวัด ผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ” หลังพบยุคโควิดคลังเลือดขาดแคลนหนัก ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก ร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts