นราธิวาส-เรือนจำจังหวัด พ้นวิกฤตโควิด 2019

นราธิวาส-เรือนจำจังหวัด พ้นวิกฤตโควิด 2019

 

ตามที่ได้ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นมา นั้นบัดนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้เข้าคลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว โดยล่าสุด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม2564 ยอดผู้ป่วยเป็น 0 โดยได้รักษาหายหมดแล้วและไม่พบผู้ป่วยเพิ่มรายใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องข้งทุกคน ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ที่กรมราชทัณฑ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสกำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป


เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ขอขอบพระคุณ นาย เจษฎา จิตรัตน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ เพชรมาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ที่ส่งกำลังใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความเรียบร้อยและขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคcovid-19 และผ่านพ้นภาวะวิกฤตละลอก 3 ในครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยทุกท่านครับ
สถานการณ์โควิด COVID 19 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม


ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษกาคม 2564 เวลา 18.00 น.ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts