พิจิตร-ลมฝนฤดูร้อนถล่มเมืองชาละวัน 8 อำเภอ 22 ตำบลบ้านเรือน 101หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย (ชมคลิป)

พิจิตร-ลมฝนฤดูร้อนถล่มเมืองชาละวัน 8 อำเภอ 22 ตำบลบ้านเรือน 101หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย

 

วันที่ 4 เม.ย. 64 นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร รายงานถึงสถานการณ์วาตภัย ว่าเมื่อช่วงเย็นและค่ำที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทรัพย์สิน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น 8 อำเภอ 22 ตำบล 101 หลังคาเรือน ประกอบด้วย อำเภอโพทะเล รวม 6 ตำบล 46 หลังคาเรือน , อำเภอตะพานหิน รวม 2 ตำบล 4 หลังคาเรือน ,

อำเภอสากเหล็ก รวม 3 ตำบล 3 หลังคาเรือน , อำเภอสามง่าม รวม 1 ตำบล 1 หลังคาเรือน , อำเภอเมืองพิจิตร รวม 4 ตำบล 12 หลังคาเรือน , อำเภอบางมูลนาก รวม 1 ตำบล 4 หลังคาเรือน , อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รวม 4 ตำบล 21 หลังคาเรือน , อำเภอบึงนาราง รวม 1 ตำบล 10 หลังคาเรือน มีต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดไฟดับ ซึ่งล่าสุดการไฟฟ้าจังหวัดพิจิตรได้เข้าแก้ไข ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว

สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ละอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสำรวจต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

Related posts