(รายงานพิเศษ )  “เมืองต้นแบบที่ 4” ยังไม่ยุติ แต่ความล่าช้าคือความเสียหายที่คนในพื้นที่ได้รับ

(รายงานพิเศษ )  “เมืองต้นแบบที่ 4” ยังไม่ยุติ แต่ความล่าช้าคือความเสียหายที่คนในพื้นที่ได้รับ

 

 

มีคำถามจากประชาชน ทั้งที่เป็นคนอำเภอจะนะ จ.สงขลา และจาก ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส รวมถึง กลุ่มนักธุรกิจ และ อื่นๆ ใน จ.สงขลา เกี่ยวกับความคืบหน้าของ โครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ หรือ เมืองต้นแบบแห่งอนาคต” ว่าจะเดินไปทางไหน หลังจากการที่ สส.ฝ่ายค้าน นำเรื่องของ “เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ ไปอภิปราย เพื่อ ไม่ไว้วางใจ รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะ

ตกลง เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ยังจะมีอยู่ต่อไป หรือมีการ”ยกเลิก” ไปแล้ว เพราะหลังจบการ”อภิปราย” ยังไม่มี รายงานข่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เป็น “มติ”อย่างเป็นทางการ หรือ การให้สัมภาษณ์ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่อย่างใด

แต่… จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ ตอบฝ่ายค้านในสภาผู้แทน ฯ มีใจความที่ชัดเจนว่า โครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยังต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านของการพัฒนาและความมั่นคง

เพียงแต่…ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบของข้อกฎหมาย อะไรที่ทำมาแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องเริ่มใหม่ เพื่อให้มีความถูกต้อง

โดยเฉพาะต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ และต้องไม่มีความขัดแย้งของคนในพื้นที่ ซึ่งไปเป็นตามข้อเรียกร้องของทั้งกลุ่มผู้”เห็นด้วย” และกลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง”

เมื่อไม่มีการสั่ง”ยุติ” โครงการจาก ครม. จึงเท่ากับว่า โครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” ยังมีอยู่ เพียงแต่ ณ ขณะนี้ มีการชะลอการเดินหน้า ในเรื่องต่างๆ ที่ทำไว้แล้วเป็นการ”ชั่วคราว” เช่นเรื่อง การทำความเข้าใจ ต้องมีการปรับปรุงและอาจจะต้องมีคณะทำความเข้าใจ คณะใหม่ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน แบบเข้าถึง ทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ

การเดินหน้าเรื่องของการปรับเปลี่ยนผังเมือง ที่ดำเนินการไว้แล้ว ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของส่วนราชการ”ส่วนกลาง” ก็ต้องพิจารณากันใหม่ว่า จะนับหนึ่งใหม่ หรือจะเดินหน้าต่อไป เพราะอำนาจทั้งหมด ไม่ได้อยู่ที่ จ.สงขลา แต่เป็นอำนาจของ กรมโยธาธิการ ในส่วนกลาง เป็นผู้พิจารณา

ในส่วนของ ประเด็นปัญหาเรื่อง”ที่ดิน” ที่มีการ”แย้งสิทธิ์” ในการ ครอบครอง ระหว่าง ชาวบ้าน 7 ราย กับบริษัทเอกชนผู้ที่เป็นเจ้าของ นส.3 ก. ซึ่ง ที่ดินจังหวัดสงขลา ยืนยันกับ คณะกรรมาธิการ ว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดิน ก็ว่ากันไปตาม ขบวนการตรวจสอบ

เพราะ ขณะนี้ผู้โต้แย้งสิทธิ์ในการ ครอบครอง ได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่ศาลจังหวัดนาทวี และที่ศาลปกครอง จ.สงขลา เพื่อการพิสูจน์สิทธิ์ ตามขบวนการของกฎหมาย

ในประเด็นนี้ ทั้ง สส.นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ที่ถูก อภิปราย”พาดพิง” ว่าเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้กับ “กลุ่มทุน” และได้อธิบายความในสภาจน “กระจ่างแจ้ง” ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่อง เสนอโครงการ”นิคมอุตสาหกรรม” และไม่ได้ สั่งการให้ กรมที่ดิน เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดในพื้นที่ 3 ตำบล เพราะ โครงการทั้ง 2 เรื่อง เป็น นโยบาย ของ รัฐบาล และ กรมที่ดิน ตั้งแต่ที่ ตนเอง ยังเป็น นายก อบจ.สงขลา ยังไม่ได้เป็น รมช.มหาดไทย

เช่นเดียวกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ที่ถูก กล่าวหาว่า ครอบครองที่ดินโดยไม่ถูกต้อง วันนี้ก็สามารถที่จะใช้ ขบวนการ ยุติธรรม กับ กลุ่มผู้กล่าวหา ทั้งจาก ผู้ที่ยื่นฟ้องต่อศาล และผู้ที่กล่าวหา ซึ่งก็คงต้องติดตามดูว่า บริษัท จะดำเนินคดีกับ กลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มหรือไม่

เรื่องของ “ที่ดิน” เป็นเรื่องที่ พิสูจน์ ได้เพราะมี หลักฐาน ทางราชการ เป็นสำคัญ ว่าใครมีสิทธิ์ มากกว่า ส่วนใครที่ใช้เพียงคำว่า “ไม่รู้กฎหมาย” เป็นข้ออ้างอย่างเดียว เพื่อการได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว ก็เป็นเรื่อง ที่ต้องติดตามกันต่อไป เชื่อว่า ไม่ช้า ก็คงจะได้ข้อยุติ

และเชื่อว่า หลังจากหายจาก”ฝุ่นตระลบ” จากการ อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว หลังจากที่มีการปรับ ครม. จาก อุบัติเหตุทางการเมือง ที่ทำให้ รัฐมนตรี จำนวนหนึ่ง “ตกสวรรค์” แล้ว การ”ขับเคลื่อน” นิคมอุตสาหกรรมจะนะ หรือ”เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ จะเดินหน้าต่อไปอีกครั้ง

และครั้งนี้ คงจะเป็นการ”ขับเคลื่อน” ที่เต็มรูปแบบ โดยมี “สภาพัฒน์” เป็น”เจ้าภาพ” ซึ่ง จะได้เห็นกันอีกครั้งว่า “เอ็นจีโอ” และกลุ่มผู้”เห็นต่าง” จะใช้ “กลยุทธ์” อะไรในการ “ขัดขวาง” เพื่อมิให้ “เมืองต้นแบบที่ 4” สามารถเดินหน้าไปได้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ”เมืองต้นแบบที่ 4” แม้จะไม่ถือว่า เสียโอกาสในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็ถือว่า ความล่าช้า จากการชะลอโครงการ เพื่อเริ่มต้นใหม่ คือความ”เสียหาย” สำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจจะต้องเสียเวลายาวนานไปอีก ในการที่จะได้เห็น ความเปลี่ยนแปลง ที่สร้างความเจริญให้กับภาคใต้ตอนล่างและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts