หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมคณะฯขึ้นเหนือพบปะสมาชิกที่ จ.ลำพูน

หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมคณะฯขึ้นเหนือพบปะสมาชิกที่ จ.ลำพูน

 

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ลำพูน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบายฯ , นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล , นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล , นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้พบปะและพูดคุย สอบถามปัญหา และ ความต้องการ กับสมาชิกพรรคก้าวไกล สาขาลำพูน ในโครงการ “ก้าวไกล ไปโตยกั๋น ลำพูน” โดยมีนายวีระเดช ภู่พิสิฐ หัวหน้าสาขาลำพูน พรรคก้าวไกล , นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 จ.ลำพูน พรรคอนาคตใหม่(อคน.) ร่วมให้การต้อนรับ มีสมาชิกพรรคฯสาขาลำพูน และผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับประเด็นปัญหาที่สมาชิกพรรคในพื้นที่เสนอความเห็น อาทิ
-การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อาทิ มาตรการป้องกันการระบาดในพื้นที่ , การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด , มาตรการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านระบบต่างๆ ยังไม่เป็นรูปธรรม
-การแก้ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรยังตกต่ำ การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรยังไม่มีการพัฒนา

พร้อมกันนี้ นายพิธาฯ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “จ.ลำพูน มีความสำคัญกับพรรคก้าวไกลมาก เนื่องจากพรรคได้คะแนนเสียงถึงหนึ่งในสี่ของประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา แต่อาจติดปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าว จึงไม่สามารถเดินทางมาพบกับสมาชิกพรรคใน จ.ลำพูนได้ , พรรคจะผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนสามารถเข้ามาจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการเผาป่า จัดการป่าไม้ได้ รวมถึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะการรับรองคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก ทางพรรคฯจะผลัดดันมาตรการดังกล่าวต่อไป , พรรคมีความหวัง มีนโยบายดี ได้รับการต้อนรับดี จากทางสมาชิกพรรค จ.เชียงราย และ จ.ลำพูน

ในการลงพื้นที่ จ.ลำพูน พรรคจะเน้นในเรื่องการเมืองส่วนกลาง ไม่ได้มุ่งเน้นการเมืองท้องถิ่น โดยเน้นแก้ปัญหาปากท้องประชาชน แก้ปัญหาการรับซื้อสินค้าทางการเกษตรจากล้งต่างประเทศ หรือการต่อรองราคาสินค้ากับผู้ซื้อสินค้าทางการเกษตรกร ยินที่มีสมาชิกหน้าใหม่มาร่วมเสนอความเห็นทางการเมืองด้วยกัน ส่วนในการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคจะเน้นในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.” นายพิธาฯ ให้สัมภาษณ์ในที่สุด

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts