ระยอง-วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง (ชมคลิป)

ระยอง-วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 ก.พ.2564 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง งานจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และเครื่องยนต์เล็กดีเซล ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยการแข่งขันทักษะช่างยนต์ดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างยนต์แก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเพื่อพิสูจน์ความเป็นเลิศทางการศึกษา เพื่อก้าวออกไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและประเทศต่อไป.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts