เมือง ไม้ขม  สกู๊ป   อภิปราย”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ น่าผิดหวัง ข้อมูล”ตัดแปะ” ไม่ระคายผิว”นิพนธ์”

เมือง ไม้ขม  สกู๊ป   อภิปราย”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ น่าผิดหวัง ข้อมูล”ตัดแปะ” ไม่ระคายผิว”นิพนธ์”

 

ได้ติดตามฟังการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านจนจบ ก็รู้สึกได้ว่า มาตรฐานทางการเมืองของ นักการเมืองในยุคนี้”หย่อนยาน”ทั้ง ข้อมูล และ จริยธรรม” สู้นักการเมืองในอดีตไม่ได้ บางคนข้อมูลใช้ได้ แต่บางคนข้อมูลใช้ไม่ได้ เช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาล ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ”เสนาบดี” กระทรวงต่างๆ ที่ลุกขึ้นมาตอบคำถามของ ผู้อภิปราย” บางท่าน ตอบชัด ตรงประเด็น แต่บางท่านก็เป็นลักษณะ “ถามหมูตอบหมา” จริงๆ
ประเด็นการ”อภิปราย” ที่ผู้เขียนให้ความสนใจฟังเป็นพิเศษคือ เรื่องชอง”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” เรือง”เมืองต้นแบบที่ 4” ในโครงการ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ฝ่ายค้านโดยพรรค”ก้าวไกล” เป็นผู้”อภิปราย” และมีนายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นผู้ถูก “อภิปราย” ถ้าเป็นภาษาของ การเมือง รุ่นก่อน ก็ต้องบอกว่าถูกฝ่ายค้านนำไป”ขึ้นเขียง” เพื่อการ”ชำแหละ” นั่นเอง


เหตุผลที่ผู้เขียนให้ความสนใจการ อภิปราย ในเรื่องของ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” เป็นกรณีพิเศษ 1 เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวโครงการตั้งอยู่ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 2 ในฐานะของ นักหนังสือพิมพ์ ที่ติดตามทำข่าวเรื่องของ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”มาตั้งแต่เริ่มต้น ก็ยังตอบไม่ได้ว่า โครงการนี้ มีการ”ทุจริต” หรือมีความ”เลวร้าย” อย่างไร และ 3 ในฐานะที่ผู้เขียนเป็น”เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ( ศอ.บต.) ซึ่งมีหน้าที่ในการ สนับสนุนในการแก้ปัญหา เศรษฐกิจ ความยากจน ของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการที่ ไม่มีปัญหาในเรื่อง สิ่งแวดล้อม มลภาวะ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อการแก้ปัญหาความมั่นคง แก้ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงานของคนในพื้นที่ เพื่อให้มีการ สร้างงาน มีการ จ้างงาน รวมทั้งการ”ต่อยอด”ไปสู่การลงทุนอื่นๆ ที่จะตามมา ถ้า “เมืองต้นแบบที่ 4” เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ”ขับเคลื่อน” ในการตั้งคณะกรรมการส่วนต่างๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะดูข้อเท็จจริงทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้อภิปรายจะด่วนสรุปได้อย่างไรว่า “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” คือความ”หายนะ”ของคนใน อ.จะนะ”
แต่…เมื่อฟังการ อภิปรายของ ฝ่ายค้านในเรื่องของ”เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” แล้ว ก็ผิดหวัง เพราะผู้อภิปราย ไม่มีข้อมูลใหม่ ที่ชี้ให้เห็นชัดว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มีความผิดตรงไหน มีการทุจริตอย่างไร และมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม จริงหรือไม่


เพราะประเด็นที่ถูกนำมา”ร่ายยาว” ในการ กล่าวหา เป็นข้อมูลเก่าเช่น ถ้ามีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม “จะนะ” จะเป็นเหมือน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปลาในทะเลจะนะจะจะสูญพันธุ์ นกเขาจะไม่ขัน อาชีพ เกษตกร “ประมง จะหายไป เป็นข้อมูลเก่าๆ ที่ เอ็นจีโอ ในพื้นที่ พูดมา ตั้งแต่ “จะนะ” มีการก่อสร้างโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย เมื่อ 20 ปีก่อน รวมทั้งการต่อต้าน โรงไฟฟ้าจะนะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งวันนี้ สิ่งที่ เอ็นจีโอ ปลุกระดมชาวบ้าน และ นักการเมือง นำไปพูดในการอภิปรายครั้งนี้ ก็ยังไม่เกิดกับ “จะนะ”แม้แต่เรื่องเดียว
ข้อมูลที่ ฝ่ายค้านนำมาเพื่อกล่าวหานายนิพนธ์ เป็นข้อมูลจาก หน้าหนังสือพิมพ์ และจาก “โซเชียลมีเดีย “ ที่เป็นของ เอ็นจีโอ แสดงว่า ผู้อภิปราย ทำงานแบบ”หยาบๆ” ไม่มีการหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการ ซื้อ-ขายที่ดิน เท่าที่ติดตามมา ก็เป็นเรื่อง ปกติ ของการทำธุรกิจ ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนจาก เจ้าของที่ดิน แม้แต่รายเดียวว่า นายนิพนธ์ และ พวกฟ้อง เอาปืนไปจ่อ เพื่อบังคับให้ขายที่ดินให้กับ กลุ่มทุน ในราคาถูกๆ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ คือการใช้ อิทธิพล ในการ ข่มขู่ ข่มเหง รังแก


ส่วนเรื่องของการเปลี่ยน”ผังเมือง” ก็เป็น ขบวนการทางกฎหมาย ที่มีการ “ขับเคลื่อน”อย่างถูกต้อง ตามคำขอของ ศอ.บต. ที่มีต่อ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสงขลา ซึ่งก่อนที่จะมีการ อภิปราย ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ได้นำคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ อ.จะนะ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงมาแล้ว ซึ่งทั้งโยธาธิการจังหวัด ที่ดินจังหวัด ที่ดินอำเภอจะนะได้ ได้ชี้แจงทุกขั้นของที่เป็นไปตามระเบียบของ กฎหมาย ผังเมือง และ กฎหมายที่ดิน
ส่วนในการตอบคำถาม หรือการชี้แจงของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ที่ชี้แจงต่อสภาผู้แทน เป็นการชี้แจงตามข้อเท็จจริง และชี้แจงได้ทุกประเด็นของฝ่ายค้านที่นำมาอภิปราย ซึ่งคนที่ฟังการอภิปรายครั้งนี้ ต่างผิดหวังกับตัวแทนของพรรคฝ่ายผู้อภิปราย และชื่นชมกับการตอบทุกข้อสงสัยของนายนิพนธ์ ที่หลายคนกล่าวว่ายัง”ไว้ลาย”ของการเป็นนักการเมือง ของพรรค ประชาธิปัตย์
ในทัศนะของผู้เขียน เห็นว่าการนำเรื่องของ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ไปเป็นประเด็นการ “ไม่ไว้วางใจ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกล่าวหานายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย มหาดไทย เป็นเรื่องที่ดี ที่คนทั้งประเทศจะได้รับรู้เรื่องของ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” หรือ “เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ เอ็นจีโอ มีการ ประโคมข่าวในลักษณะเหมือนกับว่า รัฐบาลกำลังสร้าง”ปีศาจ” เพื่อมาทำการ”ดูด เลือด” ของคนในพื้นที่ อำเภอจะนะ ให้ตายทั้งเป็น
เรื่องการคัดค้านโครงการ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” หรือ”เมืองต้นแบบที่ 4” เท่าที่ติดตามมาโดยตลอดพบว่ามีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ที่มีประเด็น นู้น, นี่ ,นั้น เพื่อ คัดค้านมาโดยตลอด ซึ่งในการลงพื้นที่แต่ละครั้งของ นักการเมือง พรรคนี้ เป้าหมายคือไป”พูดคุย” เอาข้อมูลจาก เอ็นจีโอ และจาก ชาวบ้านที่ คัดค้าน จำนวน ไม่เกิน 200 คน แต่ไม่เคยไป พบปะ หรือ “พูดคุย” เพื่อ ขอข้อมูลจาก ประชาชนในพื้นที่อีกกลุ่มหนึ่ง ที่สนับสนุนโครงการนี้

ความจริงสิ่งที่ผู้เขียน ได้รับฟัง จาก นักการเมืองกลุ่มที่คัดค้าน โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจากพรรคไหน ทำไม่ท่านไม่เสนอแนะต่อรัฐบาล ต่อ ศอ.บต. ว่า ท่านต้องการการเห็นการ แก้ปัญหาความมั่นคง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากคน ปัญหาการว่างงาน ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร
ประเด็นนี้ต่างหาก ที่คนในพื้นที่ จะนะ ส่วนใหญ่ และคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะได้ยินได้ฟังจาก นักการเมือง ที่คัดค้านโครงการ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ถ้าไม่เอา “”อุตสาหกรรม” และจะ พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร ตอบให้ชัดๆ เพราะมีคน”ล้างหูฟัง” อยู่จำนวนมาก
ส่วน เอ็นจีโอ ที่ ตั้งเวทีอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียม “ต่อยอด” นำเอาการอภิปรายนายนิพนธ์ ของฝ่ายค้านมา”ขึ้นเขียงต่อ”ก็คงจะ”รับมีด”เก้อ เพราะนายนิพนธ์ กลายเป็น”หมูเขี้ยวตัน” ที่นอกจาก ผู้อภิปราย”ฟันไม่เข้า”แล้ว ผู้อภิปรายยังกลายเป็นผู้เสียหาย ที่เอาหลักฐานจาก”กระดาษ” มาเป็นข้อมูล ที่ไม่ สมเหตุสมผล เสียเวลา และกลายเป็น “ราคาคุย” เท่านั้นเอง

Related posts