เทศบาลตำบลทับมา ตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” (ชมคลิป)

เทศบาลตำบลทับมา ตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”

 

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านโครงการ“เราชนะ” ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น.


เทศบาลตำบลทับมา จึงได้จัดตั้ง“ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนโครงการเราชนะ” ของเทศบาลตำบลทับมาขึ้นมาที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลทับมา ริมถนนบายพาสสาย 36 อ.เมือง จ.ระยอง โดยจะมีการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ และไม่เป็นผู้มีแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่หยุดพักเที่ยง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 – 3866 – 3148

 

Related posts